Profil spoločnosti Velox s.r.o.

Spoločnosť VELOX, s.r.o. ponúka širokú škálu ekonomických služieb. Sústreďuje sa najmä na vykonávanie auditov účtovných závierok, vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, personalistiku a spracovanie miezd, vykonávanie previerok účtovníctva, zostavovanie daňových priznaní, daňovú optimalizáciu a pod. Rovnaké, resp. podobné služby dnes poskytuje veľa iných spoločností, resp. živnostníkov. Rozdiel medzi nimi je na začiatku pri výbere takmer nebadateľný a preto vybrať si vhodného a spoľahlivého partnera nie je jednoduché.

Netreba zabudnúť, že účtovník, resp. účtovná spoločnosť vie prvá, koľko firma zarobila, ako na tom stojí finančne, aké bude platiť dane, aká je jej reálna výnosnosť atď. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné nájsť spoľahlivého a pružného partnera, ktorý bude poskytovať riadne, včasné a hlavne presné informácie. Spoločnosť VELOX, s.r.o. je takýmto partnerom už viacero rokov a chce byť takýmto partnerom aj v budúcnosti.


audit | účtovníctvo | dane | poradenstvo | konzultácie | previerky | mzdy